https://www.funidelia.pl/cart

Polityka prywatności i Cookies

Polityka Prywatności

Ochrona danych to kwestia zaufania, a ponieważ Twoja prywatność ma dla nas ogromne znaczenie, dlatego dostosowaliśmy naszą Politykę Prywatności do przepisów obowiązujących w Hiszpanii (i Europie) w zakresie ochrony danych. Funidelia oświadcza, że działa zgodnie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady Europejskiej i z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i ich swobodnego przepływu.

Funidelia.pl jest własnością Funiglobal Development SL, (zwanego dalej "FUNIDELIA"), która jest hiszpańską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym w Saragossie, Tom 4257, Folio 24, Strona Z-63129, Zapis 2a, numer NIF B22370902. Jej siedziba fiskalna znajduje się przy Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Edificio WTCZ, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Hiszpania. Możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego.

Dane osobowe, które musisz przekazać do Funidelia (i które Funidelia następnie posiada) to Twoje imię i nazwisko, adres e-mail, adres wysyłki i fakturowania, numer telefonu, zakupione przedmioty oraz kwota i sposób płatności (tylko wybrana metoda, nie dane bankowe). Dane te są wymagane do zawarcia z Tobą umowy i możesz żądać ich sprostowania, zniesienia lub usunięcia w dowolnym czasie, w ramach obowiązującego prawa.

Funidelia gwarantuje, że Twoje dane będą traktowane zgodnie z prawem, w sposób legalny i przejrzysty oraz że będą one gromadzone dla konkretnych, jednoznacznych i zgodnych z prawem celów wyjaśnionych w niniejszej Polityce Prywatności i wyłącznie za Twoją zgodą. W każdej chwili będziesz mieć prawo do wycofania swojej zgody.

W Funidelia wykorzystujemy informacje, które nam przekazujesz, w celu zarządzania związkami umownymi zawartymi z Tobą (wysłanie zamówienia do właściwej osoby i na właściwy adres, rozpatrzenie wszelkich żądań lub wątpliwości, które możesz mieć, przesłanie wszystkich niezbędnych informacji o zakupach i dostarczenie informacji o produktach Funidelia). Dzięki tym informacjom możemy również poprawić jakość korzystania z internetu, pokazując produkty związane z Twoimi zainteresowaniami. Na podstawie dostarczonych informacji Funidelia tworzy profile handlowe w celu oferowania spersonalizowanych i dopasowanych do potrzeb swoich użytkowników reklam (remarketing), a także wysyłania komunikatów handlowych, promocji i rabatów (biuletynów) bardziej ukierunkowanych w stronę ich zainteresowań, jednak tylko i wyłącznie po wcześniej wyraźnej akceptacji z Twojej strony.

Dostarczone dane będą przechowywane przez czas niezbędny do zachowania stosunku umowy. W przypadku informacji handlowych będą one przechowywane wyłącznie za zgodą zainteresowanej strony i jeśli ta ostatnia nie zażądała ich usunięcia. W przypadku danych wykorzystywanych do realizacji stosunków handlowych, będą one przechowywane przez wymagany prawem termin.

Dane będą zbierane wyłącznie do uzasadnionych celów wymienionych w niniejszym dokumencie i nie będą dalej przetwarzane w sposób niezgodny z wymienionymi celami.

W związku z tym informujemy, że aby zachować zgodność z zawartą z Tobą umową (dostarczyć zamówienie) lub poinformować Cię o ewentualnych incydentach w trakcie tego procesu, możemy wysyłać komunikaty z nim związane za pomocą środków kontaktu przez Ciebie dostarczonych (e-mail lub telefon). Środki te są bezwzględnie konieczne do właściwego zarządzania umową. W związku z tym i do czasu zakończenia procesu, nie będzie możliwości sprzeciwienia się przetwarzaniu Twoich danych, ponieważ jeśli owe informacje nie zostaną dostarczone, nie będziemy mogli przestrzegać naszej części uzgodnionej w umowie kupna-sprzedaży.

Podobnie, jeśli zaznaczysz pole odpowiadające za zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach handlowych, upoważniasz nas do wysyłania wiadomości promocyjnych o charakterze informacyjnym, rabatach i promocjach dostosowanych do Twoich zainteresowań. W ten sam sposób możesz odwołać tę zgodę i wypisać się w sposób łatwy i bezpłatny, pisząc na adres Funiglobal Development S.L. Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Edificio WTCZ, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Hiszpania lub przez nasz formularz kontaktowy.

Podsumowując, podstawa prawna, na której oparte jest uzasadnione przewarzanie Twoich danych osobowych, opiera się na potrzebie takiego przetwarzania w celu realizacji zawartej z Tobą umowy kupna-sprzedaży. Opiera się ona również na konieczności przetwarzania danych w celu wysyłania informacji handlowych, na podstawie zgody użytkownika i uzasadnionego interesu Funidelia (cele statystyczne, przeprowadzanie badań rynkowych, ankiet itp.), pod warunkiem, że nie godzi to w Twoje prawa i interesy.

Funidelia zakłada, że dane zostały wprowadzone przez właściciela lub osobę przez niego upoważnioną oraz że są one poprawne i dokładne. Od Ciebie zależy aktualizacja Twoich danych oraz ich dokładność, a Funidelia nie ponosi odpowiedzialności za niedokładność danych osobowych swoich klientów. Jeśli akceptujesz naszą Politykę Prywatności, oświadczasz, że wszystkie podane informacje są prawdziwe oraz że ponosisz wyłączną odpowiedzialność za wszelkie straty lub szkody, które mogą powodować owe informacje dla Funidelia.

Surowo zabrania się przesyłania danych osobowych za pośrednictwem tej strony użytkownikom poniżej 16 roku życia. Z tego powodu, jeśli wysyłasz dane osobowe za pośrednictwem tej strony internetowej, gwarantujesz, że posiadasz 16 lub więcej lat.

Zaakceptowanie niniejszej Polityki Prywatności jest obowiązkowe zarówno w celu dokonania zakupu na stronie Funidelia, jak i do przesłania nam zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego. Przez zwykłą wizytę w sieci użytkownicy nie podają żadnych danych osobowych ani nie są zobowiązani do ich dostarczenia. Klienci i użytkownicy zobowiązują się jednak do prawidłowego korzystanie z treści podczas poruszania po witrynie oraz do niepodejmowania żadnych nieuczciwych działań.

Dostarczone dane mogą zostać przekazane w sposób zgodny z prawem naszym usługodawcom, znajdującym się w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG), jak i poza nim. Usługodawcy zlokalizowani poza EOG są objęci "Osłoną Prywatności" (gdy są w USA) lub innymi podstawami prawnymi. Tymi usługodawcami mogą być, na przykład, firmy transportowe lub firmy trzecie odpowiedzialne za wysyłanie spersonalizowanych komunikatów handlowych w imieniu Funidelia, jako dodatek do innych zadań przewidzianych w ustawie.

Funidelia zobowiązuje się do zachowania ścisłej tajemnicy i poufności informacji, które nam przekazujesz i do używania ich wyłącznie do wskazanych celów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych, Funidelia zobowiązuje się do zachowania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa danych dostarczonych przez klientów, a ponadto do zastosowania wszystkich dostępnych dla siebie środków, które mają na celu zapobiec utracie, niewłaściwemu użyciu, zmianom oraz nieautoryzowanemu dostępu do danych i ich ekstrakcji.

W Funidelia korzystamy z technologii SSL, która pozwala nam szyfrować dane, które nam przekazujesz, i uniemożliwić dostęp do nich osobom trzecim. Jednak najważniejszą ochroną jest Twoje własne hasło. Nigdy nie podawaj swojego hasła osobom trzecim i nie pozwalaj na dostęp do swojego konta.

Podane przez Ciebie dane będą wykorzystywane wyłącznie do przetwarzania zamówień i ulepszania naszych usług i nigdy nie będziemy ich przekazywać stronom trzecim bez Twojej uprzedniej zgody.

Masz prawo żądać dostępu do Twoich danych osobowych, które posiadamy. Masz również prawo zażądać ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia zakresu ich przetwarzania, jak również sprzeciwu wobec ich użycia lub ich przenoszenia w dowolnym czasie, pod warunkiem, że nie są już one potrzebne do celów, zgodnie z którymi zostały zebrane (konkretnie, zawarcie umowy kupna-sprzedaży, wysyłka złożonego zamówienia).

Przysługują Ci następujące prawa:

  • Prawo do sprzeciwu. Możesz sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych, poprzez cofnięcie wcześniej przyznanej zgody. Jeśli tego dokonasz nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w celach komercyjnych. Będziesz otrzymywał komunikacje ściśle niezbędna do wykonania umowy lub powiadomienia o incydencie w procesie.
  • Prawo dostępu. Masz pełny dostęp do wszystkich informacji, które o Tobie posiadamy, oraz do celi, dla których zostały zebrane. Dotyczy to zarówno Twoich własnych danych, jak i komunikacji z osobami trzecimi, na podstawie prawnej lub pod Twoją uprzednią zgodą.
  • Prawo do korekty. Możesz modyfikować swoje dane i aktualizować je, jeśli uznasz to za stosowne.
  • Prawo do przenoszenia. Masz prawo pobrać te informacje z Twojego konta użytkownika.
  • Prawo do bycia zapomnianym. Możesz żądać usunięcia danych po wygaśnięciu ustawowego terminu ochrony określonego przez obowiązujące przepisy.

Aby skorzystać z któregoś z tych praw, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, lub pocztą na Funiglobal Development S.L. Calle Poetisa María Zambrano nº 31, Edificio WTCZ, Torre Este, Planta 16, 50018 Zaragoza - Hiszpania. Aby to zrobić, musisz poświadczać w wiarygodny sposób swoją tożsamość, dołączając kserokopię dokumentu tożsamości.

Podobnie informujemy, że możesz złożyć wniosek do właściwego organu kontroli ochrony danych, jeśli uważasz, że nie jesteś usatysfakcjonowany ze sposobu, w jaki zostały one wykorzystane. Aby skorzystać z tego prawa przejdź tutaj: edps.europa.eu

Polityka prywatności Funidelii jest dostosowana do obowiązujących w Hiszpanii (i Europie) przepisów dotyczących ochrony danych (rozporządzenie (UE) 2016/679 Parlamentu i Rady Europejskiej z 27 kwietnia 2016 r.). Możliwe, że od czasu do czasu zmodyfikujemy lub dostosujemy warunki naszej Polityki Prywatności, zawsze zgodnie z prawem i obowiązującymi przepisami. Zalecamy, aby od czasu do czasu i przed złożeniem zamówienia zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności.

Top