https://www.funidelia.pl/cart

Ostrzeżenie prawne i Warunki Sprzedaży

Ostrzeżenie prawne

Funidelia.pl należy do:

FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L.
Calle Bari, 28. Nave H, Plataforma Logística Plaza, 50197, Zaragoza - Hiszpania
E-Mail: Formularz Kontaktowy

Dyrektorzy generalni:

Carlos Larraz Nasarre, Antonio Escartín Villellas

FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. jest hiszpańską spółką z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną w Rejestr Handlowy Zaragoza, Tomo 4257, Folio 24, Hoja Z-63129, Inscripción 2ª i o numerze identyfikacji podatkowej NIP ESB22370902


Warunki Sprzedaży

Niniejsze generalne warunki sprzedaży regulują korzystanie ze strony internetowej "www.funidelia.pl", której właścicielem jest Funiglobal Development S.L.

Niniejsze zasady określają prawa i obowiązki jawne dla wszystkich użytkowników FUNIDELIA w stosunku do produktów i usług, które oferujemy na naszej stronie internetowej "www.funidelia.pl".

Warunki te są istotne zarówno dla Ciebie, jak i dla nas i zostały stworzone tak, aby ustanowić wiążącą umowę między nami, chroniącę Twoje prawa, jako klienta i nasze, jako firmy. Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków i naszej polityki prywatności przed potwierdzeniem płatności za zamówienie.

Korzystając ze strony "www.funidelia.pl", lub składajac tamże zamówienie, jesteś świadomy przestrzegania niniejszych warunków i naszej Polityki prywatności, wiśc jeśli nie wyrażasz na nie zgody, nie powinienieś realizować tu żadnych zamówień.

Warunki te mogą być modyfikowane, w związku z czym powinieneś się z nimi zapoznać przed złożeniem każdego zamówienia.

Złożenie zamówienia przez Ciebie na "www.funidelia.pl" oznacza, że akceptujesz w pełni cenę produktu, opis towaru i ogólne warunki sprzedaży, które będą miały zastosowanie wyłącznie na mocy umowy zawartej między nami.

Zobowiązujesz się do korzystania z "www.funidelia.pl" w celu realizownia prawomocnych zamówień i konsultacji z naszą ekipą. Jesteś również zobligowany do przedstawienia nam swojego adresu e-mail, pocztowego i/lub innych danych kontaktowych, a w razie potrzeby musisz mieć świadomość, że wykorzystamy te informacje, aby się z Toba skontaktować (zobacz nasza Politykę prywatności – ARTYKUŁ 12). Jeśli nie dostarczysz nam wszystkich koniecznych informacji, nie będziemy w stanie sfinalizować zamówienia.

Zamawiać na "www.funidelia.pl" mogą tylko osoby o niezbędnej zdolności prawnej do zawarcia umów dotyczących rodzajów towarów i usług oferowanych na wyżej wymienionej stronie. Aby złożyć zamówienie, należy dokonać procedury zakupu online, aż do koniecznej zapłaty. Nastepnie, otrzymasz maila z potwierdzeniem złożenia zamówienia ("Potwierdzenie zamówienia").

Miej na uwadze, że nie oznacza to, że zamówienie zostało przyjęte. Wszystkie zamówienia muszą być przez nas zweryfikowane i zaakceptowane, a gdy to nastapi otrzymasz wiadomość email informującą Cię, że produkt lub produkty zostały wysłane ("Potwierdzenie wysłania przesyłki").

Umowa sprzedaży produktu/ów między nami zostanie utworzona tylko wtedy, gdy wyślemy Ci potwierdzenie wysłania przesyłki. Podmiotem umowy będą tylko produkty wymienione w potwierdzeniu wysłania przesyłki. Nie będziemy zobligowani do dostarczenia Ci innych produktów, które nie zostały uwzględnione w potwierdzeniu wysłania wysyłki.

Dostępność usług: Artykuły oferowane za pośrednictwem rzeczonej strony internetowej dostępne są w całej Polsce, oraz w krajach, do których także wysyłamy przesyłki (sprawdź tutaj).

Dostępność produktów: FUNIDELIA robi wszystko, aby zadowolić wszystkich swych klientów odnośnie ich zapotrzebowania. Jednakże, wszystkie zamówienia uzależnione są od dostępności produktów i w momencie pojawienia się problemów w zakresie ich dostawy, lub jeśli zostały wysprzedane, zastrzegamy sobie prawo do powiadomienia Cię o ewentualnych dostępnych produktach zastępczych, których jakość i wartość zbliżona jest do tych, których w danym momencie nie możemy Ci zaoferować. Jeśli nie chcesz zamówić żadnego z produktów zastępczych, zwrócimy Ci pieniądze.

Dostawa produktów

FUNIDELIA zobowiązuje się dostarczyć Ci towar w idealnym stanie na adres dostawy, który wskazany został w formularzu zamówienia. Możesz wskazać inny adres przesyłki, lub zmienić dane osoby odbierającej paczkę.

FUNIDELIA zastrzega sobie możliwość odmowy dostawy do określonego obszaru, w przypadku zagrożenia, że przesyłka może nie dotrzeć na wskazany adres dostawy w idealnym stanie.

W celu optymalizacji dostaw, prosimy o podanie adresu, na który przesyłka może dostrzeć w czasie normalnych godzin pracy.

FUNIDELIA udostępni klientowi wszystkie informacje dotyczące jego przesyłki, tzn. kod śledzenia (tracking code) i nazwę przewoźnika odpowiedzialnego za dostarczenie przesyłki, abyś mógł śledzić swoją paczkę w każdej dowolnej chwili. Dostawa towarów odbywa się na adres wskazany przez Ciebie.

W przypadku nieobecności adresata w chwili dostawy, przewoźnik pozostawia pokwitowanie wskazujące, jak należy postępować, aby umówić się na nowy termin dostawy, choć nie możemy dać stu procentowej pewności co do drugiego punktu. Zazwyczaj kurier kontaktuje się w takich sytuacjach telefonicznie. FUNIDELIA zastrzega sobie prawo do zmiany typu wysyłki i przewoźnika, zawsze mając na uwadze dobro klienta.

Warunki te mogą ulec zmianie.

Czas dostawy

Funidelia pracuje w różnych porach i okresach, w zależności od rodzaju produktu. Aby sprawdzić czas dostawy poszczególnej przesyłki, kliknij w Wysyłka.

Jeśli którykolwiek z zamawianych produktów nie znajduje się obecnie w naszym magazynie, istnieje prawdopodobieństwo, że wysyłka opóźni się, ale zawsze zostaniesz o tym poinformowany w momencie dokonywania zakupu.

Na www.funidelia.pl istnieją produkty, które dostarczane są w czasie innym, niż standardowy ale w takich przypadkach informacja ta będzie wyświetlana w zakładce opisu produktu.

Czas dostawy jest czasem szacunkowym, dlatego też może ulegać zmianie ze względów logistycznych lub innych sił wyższych.

Jeśli z jakiegoś powodu nie możemy dostarczyć Ci przesyłki w określonym przez nas czasie, poinformujemy Cię o tym i damy Ci wybór kontynuowania zakupu poprzez ustanowienie nowego terminu dostawy lub anulowania zamówienia wraz ze zwrotem Twoich pieniędzy.

Pamiętaj, że w weekendy i w dni świąteczne nie dostarczamy przesyłek!

Brak dostawy

Może dojść do sytuacji, w których produkt jest niedostępny, co okaże sie już po potwierdzeniu wysyłki danego zamówienia. W takich przypadkach, będziemy informować klienta o powodzie nieprawidłowego przebiegu procesu zakupu, dając mu możliwość wyboru nowego terminu dostawy lub całkowitego zwrotu poniesionych kosztów.

Wszystkie produkty, które znajdują się w naszym katalogu, zawierają podatek VAT w wysokości 23%.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, Funidelia jest zobowiązana do naliczania podatku VAT od wszystkich zamówień wysyłanych lub transportowanych na terytorium Polski.

W Funidelia wszystkie ceny podane dla każdego produktu zawierają już podatek VAT.

Uwaga: Podatek VAT w wysokości 21%, doliczany do końcowej ceny produktu, obowiązuje jedynie klientów zarejestrowanych jako firma.

Podatek w wysokości 0% przysługuje jedynie klientom, którzy swoją firmę zarejestrowali w europejskim systemie VIES.

Ceny zawierają podatek VAT obowiązujący w dniu przyjęcia zamówienia, ale nie zawierają kosztów przesyłki i ewentualnych opłat za usługi, które dodawane mogą być do całkowitej kwoty należnej.

Aby uzyskać więcej informacji na temat wysyłki, odwiedź stronę Wysyłka. Aby uzyskać więcej informacji na temat kosztów pochodnych wynikających z formy płatności, odwiedź stronę Jak zamawiać.

FUNIDELIA zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie sprzedaży produktów znajdujących się na "www.funidelia.pl" ale ceny te nie moga ulec zmianie w trakcie realizacji danego zamówienia.

Więcej informacji na temat różnych form płatności oraz kosztów pochodnych wynikających z formy płatności znajdziesz na stronie Jak zamawiać.

Dla niektórych klientów możemy zmodyfikować metody zapłaty, w przypadku odnotowania w historii zamówień sytuacji, kiedy klient nie przyjmował przesyłek z nieuzasadnionych powodów, co generowało zbędne koszta dla FUNIDELIA, które nie były pokryte przez klienta.

W przypadku, jeśli klient nie jest zadowolony z nowej formy płatności, nie ma prawa wnosić roszczeń przeciwko FUNIDELIA. FUNIDELIA zastrzega sobie prawo do zmiany warunków płatności, mogąc tworzyć nowe, lub eliminując niektóre z już istniejących, bez możliwości wnoszenia roszczeń z tego powodu przez użytkownika. Jednakże, jeśli zmiana rodzaju płatności wpłynie w jakiś sposób na zrealizowane już zamówienie, skontaktujemy się z klientem poprzez "www.funidelia.pl" w celu poinformowania go o zaistniałych zmianach, co da mu możliwość anulowania zamówienia, jesli uzna to za stosowne.

Płatnośc karta Visa Secure lub American Express

Opłata pobierana jest online, tzn. w realnym czasie, za pośrednictwem bramki płatności instytucji finansowej po wcześniejszym sprawdzeniu wiarygodności danych klienta.

W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa systemu płatniczego "www.funidelia.pl" używa systemów ubezpieczeniowych wiodących instytucji finansowych w elektronicznej płatności commerce. W ten sposób, poufne dane przekazywane są bezpośrednio i szyfrowane (SSL) dla danej instytucji finansowej.

System szyfrowania SSL, którego używamy, zapełnia Ci pełne bezpieczeństwo korzystania z transmisji danych za pośrednictwem sieci. Twoje dane znajdą u nas całkowitą poufność i ochronę. Dane dotyczące kart kredytowych nie są rejestrowane w jakiejkolwiek z naszych baz danych. Są one stosowane tylko w POS (Point of Sale) - naszej wirtualnej instytucji finansowej, poprzez bezpieczną płatność Gateway.

Karty kredytowe podlegają kontroli poprawności i autoryzacji przez jego emitenta, ale jeśli emitent nie zezwoli na zapłatę należności, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub brak dostawy produktu i nie będziemy w stanie sfinalizować żadnego zamówienia realizowanego przez Ciebie.

FUNIDELIA zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych osobowych dostarczonych przez klienta i podjęcia odpowiedniego działania (w tym anulowania zamówienia) dotyczące towarów opisanych w samówieniu.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszej polityki zwrotów, kliknij Polityka zwrotów.

FUNIDELIA oferuje gwarancje w przypadku produktu wadliwego. Wszelkie wady lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub nieprawidłowym obchodzeniem się z materiałem nie podlegają gwarancji.

W przypadku wadliwego produktu, Funidelia zapewnia zamianę, obniżenie ceny lub unieważnienie negocjacji kontraktowych, a wszystkie z wyżej wymeinionych opcji nie podlegają kosztom klienta. Funidelia odpowiedzialna jest za wszelki brak zgodności produktów widoczny na przestrzeni dwóch lat od czasu dostarczenia produktu.

Towar do zwrotu musi spełniać wszystkie warunki wymienione w naszej polityce zwrotów.

Konsument musi poinformować Funidelia o braku zgodności w okresie do dwóch miesięcy od czasu otrzymania produktu. Gwarancja nie obejmuje przypadków uszkodzeń spowodowanych przez czynniki zewnętrzne, wypadki, szkody elektryczne, znoszenie, nie trzymanie sie zaleceń fabrykanta. Z gwarancji wykluczone zostaną również przypadki modyfikacji lub naprawy strojów przez klienta lub jakąkolwiek inną osobę nieupoważnioną przez fabrykanta.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wniosków o udzielenie informacji, skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy.

Odpowiedzialność należąca do FUNIDELIA dotycząca każdego produktu nabytego na "www.funidelia.pl" jest ściśle ograniczona w każdym przypadku, gdy cena nabycia danego produktu nie będzie naruszona przez pomyłki i defekty, które mogą być skutkiem niedopatrzenia w trakcie analizowania opisu danych produktów.

FUNIDELIA nie ponosi odpowiedzialności za szkody, zarówno materialne, niematerialne i osobiste, niezależnie od ich charakteru, które mogą wynikać z niewłaściwej eksploatacji lub niewłaściwego korzystania ze sprzedawanych produktów. Konsument informuje i oświadcza, że w pełni świadomości dokonał zakupu soczewek kontaktowych na stronie www.funidelia.pl, sprawdzając ich zgodność ze swoją ewentualną wadą wzroku i ponosząc odpowiedzialność za skutki, które mogą one wywoływać.

Konsument zwalnia FUNIGLOBAL DEVELOPMENT S.L. z jakiejkolwiek odpowiedzialności pochodzącej z niniejszego oświadczenia, przy założeniu akceptacji wszelkich warunków sprzedaży, mogących powodować ryzyko działań niepożądanych z zastosowania soczewek kontaktowych.

FUNIDELIA nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za szkody klienta, lub innych osób trzecie z tytułu jakiegokolwiek poniesionego ubytku, strat eksploatacyjnych itp. Z zastrzeżeniem postanowień z poprzednich ustępów, odpowiedzialność FUNIDELIA w ramach wyżej wymienionych warunków nie może przekraczać kwoty równej kwocie poniesionej, niezależnie od przyczyny i formy danego działania.

FUNIDELIA nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za naruszenie umowy podpisanej w przypadku braku zasobów lub niedostępności produktu wynikających z przyczyn zakłocenia aktywności, sił wyższych, czy strajku generalnego, w szczególności w przypadku usług pocztowych i usług transportowych, powodzi, pożarów i innych klęsk żywiołowych.

Postanowienia niniejszej klauzuli nie mają wpływu na ustawowe prawa konsumenta, ani na prado do odstąpienia od umowy. Niniejsze warunki ogólne regulowane są przez prawo hiszpańskie. Strony zgadzają się na rozwiązanie jakichkolwiek konfliktów za pośrednictwem sądu w Saragossie (Hiszpania).

Elementy tej strony internetowej są zaprojektowane w celu oferowania sprzedaży produktów oferowanych przez FUNIDELIA.

Wszelkie ilustracje, rysunki, ikony, grafiki, fotografie, obrazy i inne elementy, które są częścią tej strony są wyłączną własnością FUNIDELIA, lub przekazane zostały na podstawie licencji przez dostawcę produktów.

Klientów i użytkowników FUNIDELIA ostrzega się, że prawa należące do FUNIDELIA dotyczące treści, konstrukcji i kodu źródłowego rzeczonej strony internetowej, chronione są przez prawo hiszpańskie i międzynarodowe dotyczące własności intelektualnej i przemysłowej.

Marka ®Funidelia jest zastrzeżona.

Ponadto, zawartość rzeczonej strony internetowej ma również charakter programu komputerowego, a zatem chroniona jest obecnymi normatywami hiszpańskimi i międzynarodowymi.

Całkowicie zabronionym jest powielanie całkowite lub częściowe strony, nawet poprzez duplikację hiperłącza, oraz jakiejkolwiek jej zawartości bez uzyskania pisemnej zgody FUNIDELIA.

Zabrania się kopiowania, powielania, dostosowywania, modyfikowania, dystrybucji, handlu i jakiegokolwiek innego działania, które polega na naruszeniu przepisów prawa hiszpańskiego i/lub naruszenia własności intelektualnej i/lub przemysłowej bez uzyskania pisemnej zgody FUNIDELIA.

FUNIDELIA informuje, że nie posiada żadnej licencji lub autoryzacji dotyczącej własności intelektualnej i/lub przemysłowej związanej bezpośrednio lub pośrednio z treściami zawartymi na www.funidelia.pl.

Obowiązujące normatywy wymagają, aby niektóre informacje lub wiadomości, wysłane były w formie pisemnej. Używając www.funidelia.pl akceptujesz fakt, że większa część komunikacji prowadzonej z nami odbędzie się w formie pisemnej.

Będziemy się kontaktować z Tobą poprzez e-maila.

Dla potrzeb umowy, wyrażasz zgodę na używanie adresu e-mailowego jako środka komunikacji między nami. Warunek ten nie ma wpływu na prawa ustawowe. Wiadomości wysłane przez Ciebie do nas powinny być emitowane za pomocą Formularza kontaktowego.

Zgodnie z powyższym przepisem, możemy użyć Twoich danych kontaktowych w trakcie porozumiewania się z Tobą podczas składania zamówienia. Notyfikacje i wiadomości znajdują się w bazie danych do 24 godzin po wysłaniu wiadomości e-mail lub do 3 dni po zaksięgowaniu zamówienia.

Użytkownik zostanie poinformowany o konieczności rejestracji lub podania swoich danych osobowych, gdy będzie to niezbędne.

Rejestrując się na naszej stronie zgadzasz się, że Twoje dane będą częścią naszej bazy danych, wykorzystywanych także w celach komercyjnych.

W każdym razie, gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych przeprowadzane jest zgodnie z zasadami i zobowiązaniami ustawy o ochronie danych osobowych 15/1999 z dnia 13 grudnia.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij w Prywatność i bezpieczeństwo.

Twoje komentarze i sugestie są zawsze mile widziane. Jeśli chcesz dodać coś od siebie, skorzystaj z Formularza kontaktowego.

Top